BLOG

Práce snů

19.08.2017

Bohatá a úspěšná firma vypsala konkurz na místo analytičky. Uchazeček se sešlo hodně, ale náročným požadavkům tříčlenné komise na vzdělání a odborný i všestranný přehled nakonec vyhověly pouze dvě. Shodou okolností bývalé spolužačky z vysoké školy. Nejdříve na sebe nehleděly moc přívětivě, ale pak se spolu posadily na kávu, aby si sdělily dojmy.

Bezvýhradná, důvěřivá, všeobjímající, LÁSKA jako nastavení člověka od pradávných dob co svět světem je. Asi tušíte, že dnes nebude řeč o partnerské lásce nebo lásce k dětem či rodičům. Ve významu slova, jak ji běžně vnímáme, cítíme a bohužel i zneužíváme. Budeme si povídat o vybavení človíčka, než se ho dotknou vlivy okolí. Nechci se chlubit cizím...

Nábřeží ševelilo hlasy turistů a nad sluncem ozářenou vodní hladinou létali rackové. Michal nespěchal. Jako vždy vyrazil na rande s Denisou s dostatečnou časovou rezervou. Člověk nikdy neví, co se může přihodit a Denisa si potrpí na dochvilnost. Možná si až moc hledí malicherností, zamrzelo ho. Alespoň na počátku vztahu mu připadala důležitější...