BLOG

Tak nějak nevím, jestli tento článek vyvolá pobavení čtenářů, podráždění, lítost, frustraci autorů nebo úplně jiné emoce. Také si nejsem docela jistá, komu je určen. Dva vzkazy pro ty, kteří si ho přečtou.

Prokrastinace - strašidelné slovo, viďte? Nevím, jak na vás, na mě působí téměř depresivně. Něco jako dekadence, zavání zmarem a úpadkem. Slovo, které dnes obsahují všechny návody na lepší, produktivnější a smysluplnější život. Těžko otevřete na internetu nějaký vzdělávací text, aby neobsahoval právě tento výraz. Řekla jsem si, že zjistím, co...

...Scarlett Hamilton, perspektivně Kennedy a Butler, neboť všechna tato krásná příjmení vystřídala půvabná dcera plantážníka Geralda O`Hary, vychloubačného a cholerického Ira, avšak nesmlouvavého a zásadového stoupence práv Jihu a Krále bavlny a Ellen, jemné jižanské dámy ze Savannah, původem přizdobené francouzskou šlechtou.