ALENA SOJKOVÁ O PANENCE

Prvotina Věry Kadlecové Panenka je mimořádně vyzrálou výpovědí o síle lásky a devastujícím účinku drogy.

Autorka modeluje zejména hlavní ženské postavy s citem a hlubokým pochopením pro jejich slabosti i silné stránky. Odhodlanost a cílevědomost novinářky Beaty nepůsobí vykonstruovaně, ale díky promyšlenému dávkování jejích pochybností a překážek, které se jí stavějí do cesty při psaní zamýšleného románu, se před našima očima stává zpočátku "jen" sympatická žena empatickou bytostí, otřesenou zmarněným životem druhého člověka.

Postava, která Beatu zajímá, je černá ovce městečka Eva, jejíž rodina stále ve městě žije. Zatímco Beatě je přisouzena role vypravěčky, pozorovatelky a zároveň hybatelky děje, životní příběh Evy stojí v centru pozornosti autorky. Krásná žena, které i přes péči o rodinu se dvěma dětmi v životě stále něco chybí, se nechá svést přitažlivým mužem a vyslyší jeho přání, aby společně vybudovali exkluzivní hotel. A není to jen toto přání, které zamilovaná Eva vyslyší.

Lásku, drogy, sex, postupný rozklad osobnosti, ale i odsuzování a marné volání po pochopení dokázala autorka Věra Kadlecová vystihnout autenticky, velmi přesným jazykem s citem pro hranice zvažování, kdo je viník a kdo oběť.

Postupné rozkrývání všech okolností, příčin a důsledků, jež zavinily Evin pád, svědčí o dobře vystavěné kompozici novely, jež nese příznačný název - Panenka. Takhle totiž Evu oslovuje muž, který ji dohnal na kraj záhuby. Ale čtenáře po přečtení knihy také napadne, že Eva nebyla nic jiného než - panenka na hraní.

Alena Sojková